Søndagsmøte

Tale: Charles Hansen
Sang: Exodus m/Tom Jarle
Søndagsskole
Kafé etter møtet