Søndagsmøte

Tale: Olav Dahl
Sang: Lovsangsteam
Søndagsskole
Kafé etter møtet