Søndagsmøte

Tale: Olav Dahl
Sang: Ronnie og Siren
Søndagsskole
Kafé etter møtet