Søndagsmøte

Tale: Harald Avtjern
Sang: Norwegian Gospel Singers
Kafé