Søndagsmøte

Tale: Helge Hollerud
Sang: One80 lovsangsteam
Søndagsskole