Søndagsmøte

Tale: Erik Albert
Sang: Kortreist økumenisk
Kafé etter møtet