Søndagsmøte

Tale: Harald Avtjern
Sang: Exodus
Kafé etter møtet