Søndagsmøte

Ole Kristian Iglebæk taler. Lovsangsteam deltar.