Søndagsmøte

Tale: Bente Hinz
Sang: Lovsangsteam
Kafé etter møtet