Søndagsmøte

Tale:
Sang: Lovsangskollektivet
Kafé etter møtet