Søndagsmøte

Tale: Arne Gundersen
Sang: Lovsangsteam
Kafé etter møtet