Søndagsmøte

Tale: Harald Avtjern
Sang: Lovsangsteam
Kafé etter møtet