Søndagsmøte

Vi får besøk og tale av Sten Sørensen fra Troens Bevis i Sarons Dal. Lovsangsteam deltar. Kafé etter møtet. Søndagsskole.