Søndagsmøte

Tale: Peter Haltorp
Sang: Gina og Leif Christian
Brødsbrytelse
Søndagsskole for barna