Søndagsmøte

Tale: Kjell Oldieck
Sang: Jan Syverssen, Grace
Kafé etter møtet