Søndagsmøte

Tale: Harald Avtjern
Sang: Tom og Hege Magnussen
Søndagsskole