Søndagsmøte

Tale: Arne Gundersen
Sang: Norwegian Gospel Singers
Søndagsmøte
Kafé etter møtet