Søndagsmøte

Tale: Olav Dahl
Sang: Siren Wilhelmsen, Tora Benestad og Dagfinn Nesje
Søndagsskole