Søndagsmøte

Brødsbrytelse
Tale: Jens Petter Jørgensen
Søndagsskole