Søndagsmøte

Tale: Peter Haltorp
Sang: Exodus
Søndagsskole
Kafé etter møtet