Søndagsmøte

Tale: Vidar Aronsen
Sang: Mette og Roger
Søndagsskole