Søndagsmøte

Ole Kristian Iglebæk taler. Koret Exodus synger.