Søndagsmøte

Tale: Erik Albert
Sang: Exodus
Søndagsskole
Kafé etter møtet