Søndagsmøte

Tale: Gordon Tobiassen
Sang: Mette og Roger Sørensen
På grunn av gjeldense smittevernsregler er møtet kun for personer hjemmehørende i Kristiansand kommune