Søndagsmøte

Tale: Øystein Gjerme
Sang: Restart Mass Choir
Søndagsskole
Kafé etter møtet