Søndagsmøte

Tale: Harald Avtjern
Sang: Robert og Kathrine Stulien Hellerlien
Søndagsskole

Registrering i døren