Søndagsmøte

Fredrik Tybakken fra Åpne Dører taler. Sang av Anita Magnussen Hernes og Tom Magnussen. VIPP for barna. Kafé etter møtet.