Søndagsmøte

Tale: Peter Haltorp
Sang: Tom og Anita Magnussen
Søndagsskolen har høstferie,
men rommene åpnes
Kafé etter møtet