Søndagsmøte

Tale: Gøran Andersen
Sang: Robert og Cathrine Stulien
Søndagsskolen har høstferie,
men rommene åpnes