Søndagsmøte

Tale: Ole Kristian Iglebæk
Sang: Mette og Roger Sørensen
Søndagsskole