Søndagsmøte

Tale: Peter Haltorp
Sang: Siren Wilhelmsen og Ronnie Jacobsen
Søndagsskole

Kafé etter møtet