Søndagsmøte

Tale: Olav Dahl
Sang: Tom Magnussen

Søndagsskole for barna