Søndagsmøte m/ brødsbrytelse

Tale: Gordon Tobiassen.
Sang: René m/team.
Søndagsskole.
Basar etter møtet.