Søndagsmøte m/brødsbrytelse

Tale: Peter Haltorp.
Sang: Siren Wilhelmsen.
Søndagsskole.