Søndagsmøte m/brødsbrytelse

Barnevelsignelse
Brødsbrytelse
Tale: Peter Haltorp
Sang: Lovsangsteam
Søndagsskole