Søndagsmøte m/brødsbrytelse

Tale: Øyvind Benestad.
Sang: Lovsangsteam.
Søndagsskole.
Kafé etter møtet.