Søndagsmøte m/dåp

Dåp
Tale: Peter Haltorp
Sang: Norwegian Gospel Singers