Søndagsmøte

Ole Kristian Iglebæk taler. Sang av Marit Jensen og Linda Dahl. Søndagsskole. Kafé etter møtet. Hjertelig velkommen!