Tirsdagstreff

Taler Erik Albert. Vennekoret synger.