Tirsdagstreff

Sveinung Hølmebakk synger. Olav Dahl taler.