Tirsdagstreff

Bernt Stray taler
Bjørg Aarrestad synger