Tirsdagstreff

Jarl Gabrielsen m/venner vitner og synger. Bevertning.