Tirsdagstreff

Olav Dahl taler
Bjørg Aarrestad synger