Tirsdagstreff

Svein og Svein Harald Haugland synger og vitner.
Fra Betel Vennesla.