Tirsdagstreff

Tale: Gunnar Jeppestøl
Sang: Harry-Svein og Per Arild