Tirsdagstreff

Tale: Olav Dahl
Sang: Grete og Jørg Jørgensen