Tirsdagstreff

Bernt Stray taler,  Lorentz Kjenes og Harald Nilsen synger. Bevertning.