Tirsdagstreff

Arne Gundersen taler og synger. Bevertning.