Tirsdagstreffen

Tale og sang ved Else og Erling Walter.