Velkommen til Husgrupper i Betania!

Husgruppene er små fellesskap i hjemmene. Vi har litt forskjellige typer grupper. En ren kvinnegruppe, en gruppe spesifikt på Søm, noen par-grupper, og noen aldersblandede grupper.
Husgruppene samles annenhver uke, i oddetallsuker, og har muligheten til å gå gjennom og reflektere over søndagens tale. Det lages også spørsmål til denne som kan diskuteres når man møtes. Dette er det ikke alle gruppene som benytter seg av. Noen går kanskje heller gjennom en tekst sammen og deler tanker og refleksjoner rundt denne. Dette er opp til gruppelederne. 
Vi har fem hensikter som våre husgrupper bygger på:
Oppbyggelse
   – Helhjertet etterfølgelse
   – Disippelskap, atmosfære av godhet
   – Knytte vennskap
   – Godt å være sammen  
   – Ordet blir forkynt og delt
Tjeneste
   – Hjelpe hver enkelt til tjene med det de har fått
   – Åndelige gaver
   – Øvelse i frimodighet
Evangelisering
   – Jesus til folket  
   – Alltid plass til en til
   – Invitere
   – Gå ut og gjøre godt
   – Vise kjærlighet
   – Godhet
Lederutvikling
   – Lære å ta ansvar
   – Personlig utvikling
   – Tjenerskap
   – Nye gruppeledere
Omsorg
   – Hjelpe hver enkelt
   – Bry seg
   – Inderlig medfølelse
   – Gløde for noe større enn en selv

Påmelding: